O horror de todo Mac user

Tá esperando o que, raios? :-P